Ysgrifennwyd y gerdd yma gan Nesta Wyn Jones wedi iddi wylio ffilm deledu yn y 70au o'r enw "Gail is dead". Sôn am fywyd "di-ystyr" merch o'r enw Gail mae'r gerdd, a'i marwolaeth o achos cyffuriau pan oedd hi'n ifanc iawn. Mae'r gerdd yn ddrist iawn - roedd bywyd Gail yn fwy o drasiedi na'i marwolaeth.

This poem was written by Nesta Wyn Jones after she watched a documentary called "Gail is dead" in the 70s. The poem talks about the meaningless life of Gail and her death from a drug overdose when she was still very young. The poem is very sad - Gail's life was more tragic than her death.


Llun o http://thor.he.net/~gludlow/


Gail, fu farw - gan Nesta Wyn Jones

Ar ôl gweld ffilm deledu dan y teitl 'Gail is Dead' - hanes bywyd merch ieuanc a fu farw o effaith cyffuriau.

Mor ddi-ystyr fu ei mynd, a'i dyfod.
Y ferch lwyd
Fu'n eitha niwsans i bawb
O'r dechrau.
Parselwyd o le-rhelings i le-tan-glo
Ar y dyddiad-a'r-dyddiad.
Cartref plant. Borstal. Carchar.
Syllodd ar fyd
Trwy fyd
Na faliai.

Ei llais, mor dawel.
'Hapus? Mae'n siwr...
Yn blentyn...'
Llais na chredai ei eiriau ei hun.

Ffug-hapusrwydd heroin,
Ac yna'i harch
Yn diflannu i dywyllwch taclus, mesuredig,
I'w llosgi.
('Fe ddowch i'm hangladd?')
Llafargan gysurlon eglwyswr
Dieithr.
Ei ffrindiau
Od
Yn ysgwyd llaw.

Ac allan a hwy, i grio ar gornel y stryd
Drosti hi
A throstynt eu hunain.

Gollyngwyd hi'n rhydd,
Yn rhydd i ddewis marw.

Mor ddi-ystyr fu ei mynd, a'i dyfod.